Niezale?ny Doradca Kredytowy
Dzisiaj jest: Poniedziałek, 26 października 2020r.
 
 
Nasze atuty
 
  Kredyty Szczecin
 
 
Doradca kredytowy
 
  Doradca mobilny
 
  Kontakt
 
 
Oferta kredytowa
 
  Kredyty mieszkaniowe
 
  Po?yczki hipoteczne
 
  Kredyty refinansowe
 
  Kredyty konsolidacyjne
 
  Po?yczki gotówkowe
 
 
Obiektywne doradztwo
 
 
Bezp?atna pomoc
 
 
Napisz do nas
 
 
 

 

 

 

 

   
Pomo?emy w wyborze odpowiedniego, odpowiadaj?cego indywidualnym wymaganiom kredytu mieszkaniowego.

Oferujemy kredyty hipoteczne (mieszkaniowe) na wybrany cel:

 • zakup mieszkania lub domu (rynek pierwotny i wtórny)
 • wykup mieszkania od spó?dzielni lub gminy
 • budowa domu, segmentu, mieszkania (te? poprzez dewelopera, inwestora, spó?dzielni? mieszkaniow?)
 • remont, modernizacj?, wyko?czenie lokalu mieszkalnego
 • rozbudow? nieruchomo?ci

Proponujemy kredyty dla osób indywidualnych i firm.

Akceptujemy wszystkie wiarygodne ?ród?a uzyskania dochodu:

 • umowa o prac?
 • kontrakt mened?erski
 • umowa o dzie?o, umowa zlecenie
 • dzia?alno?? gospodarcza - ró?ne formy opodatkowania
 • umowa z tytu?u najmu nieruchomo?ci
 • dzia?y specjalne produkcji rolnej
 • emerytura 
 • renta 
 • dywidendy i inne dochody kapita?owe
 • dochody uzyskiwane za granic?

Oferujemy kredyty dla obcokrajowców (równie? tych nie posiadaj?cych karty sta?ego pobytu) i pracuj?cych poza granicami Polski rodaków.

Kredytujemy do 130% warto?ci nieruchomo?ci. Nie wymagamy wk?adu w?asnego.

Kredyty dost?pne s? w ró?nych walutach: PLN, CHF, EUR, USD, a tak?e SEK, NOK, DKK. 

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej nieruchomo?ci.

Zach?camy do zapoznania si? ze szczegó?ami oferty. Nasz doradca kretytowy czeka. Zadzwo? do nas: 091 488 44 60 lub wype?nij formularz.

gify->guzik_menu

Zapraszamy

Punkt obs?ugi klienta w Szczecinie
ul. Mazurska 27, tel./fax 091 488 44 60
biuro@lukafinance.pl

Umów si? z doradc? mobilnym

 


gify->guzik_menu

Wybrane produkty:

gify->guzik.gif

kredyt mieszkaniowy

   
gify->guzik.gif

kredyt gotówkowygify->guzik_menu

Kalkulator kredytowy

kredyty Szczecin

gify->guzik_menu

Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2020-10-23
0.18%
3,8665
0.23%
4,5772
0.04%
4,2732
0.31%
5,0608

 | Nasze atuty | Doradca kredytowy | Oferta kredytowa | Obiektywne doradztwo | Bezp?atna pomoc | Napisz do nas | 
 | Kredyty mieszkaniowe | Po?yczki hipoteczne | Kredyty refinansowe | Kredyty konsolidacyjne | Po?yczki gotówkowe | 
www.gryf.pl - projektowanie stron www z CMS
Data aktualizacji: 2010-06-16 09:44:47
Kredyty mieszkaniowe kredyty szczecin - kredyty hipoteczne szczecin - doradca kredytowy szczecin